Zandsteen bewerking, console behakken, beeldhouwen op een buitengevel.

Restauratie van deze zandsteenconsole onder het torenbalkon aan de voorgevel van een historisch pand in Bolwerk, te Dordrecht. De console, samen met een vierenveertig tal andere zandsteenelementen, was ver geërodeerd. De oude zandsteenstukken zijn ter plaatse hersteld, ontbrekende delen aangevuld, gerestaureerd en nagebeeldhouwd.