+ 1

Zandsteenbeeld restauratie, polijsten, behakken, herstellen van het buitenbeeld "De Scheppende Mens" te Maassluis.

Restauratie van De Scheppende Mens, een beeld van kalkzandsteen, door beeldhouwer Leendert Blom, 1901-1983 Den Haag. Dit beeld stelt een pottenbakker voor, die zijn net gemaakte kruik bekijkt.

Het beeld was in slechte staat en vandalen hadden er stukken afgebroken. Zoltan heeft het beeld bewerkt en opnieuw gebeeldhouwd. De afgebroken delen werden met Monulit restauratiemortel nagemaakt en teruggebracht. De sokkel van het beeld werd, op advies van Zoltan en in overeenstemming met de Gemeente Maassluis, in een andere vorm dan de originele gehakt. Deze verandering was nodig vanwege de grote beschadigingen.